עכשיו זה רשמי – שימפנזים מעדיפים מוסיקה הודית או אפריקאית

מחקרים קודמים הראו שקופי אדם וביניהם שימפנזים יודעים להבדיל בין תכונות מוסיקליות ומקצבים שונים ושהם יעדיפו שקט על פני מוסיקה מערבית.

המחקר החדש שפורסם לאחרונה על ידי האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה, מצביע לראשונה ששימפנזים נהנים ממוסיקה הודית או אפריקאית באופן פעיל ושיש להם העדפות למקצב מסוים. החוקרים השמיעו לשימפנזים מוסיקה מסוגים שונים ומצאו שהם נוהגים לבלות זמן ארוך יותר סמוך לרמקולים כששירים הודים או אפריקאים נוגנו, שירים אחרים גרמו להם להתרחק למקומות שקטים במכלאה.

ייתכן, מציינים החוקרים, שמוסיקה בה המקצב חזק וקבוע, כמו במוסיקה מערבית, מתקבל אצל השימפנזים כאיום ייתכן והוא מזכיר להם קולות שהם משמיעים לבסס דומיננטיות – קולות רקיעת רגלים, מחיאות כף ומכות על עצמים. 

שימפנזים